Twierdza Modlin

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Mazowsze - serce polski
Serwis Twierdzy Modlin powstał przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
» Twierdza Modlin - Kalendarium
Najważniejsze wydarzenia z historii Twierdzy Modlin.

USYTUOWANIE
Walory obronne i taktyczne miejsca: Modlin położony jest u zbiegu Wisły, Narwi i Wkry. Po raz pierwszy walory te docenił już Król Szwedzki Karol Gustaw w 1655 roku - zakładając w Modlinie oszańcowany obóz warowny

HISTORIA
Okres wojen napoleońskich

• 1806 r. - Napoleon wydaje rozkaz umocnienia przyczółków zabezpieczających mosty na Wiśle
• pierwsze umocnienia drewniano-ziemne,
• 1807-1812 r. - budowa wewnętrznego obwarowania (twierdza bastionowa), trzech wysuniętych koron (nieukończonych) oraz umocnień na przedmieściach: kazuńskim, nowodworskim i Wyspie Szwedzkiej
• Reduta Napoleona - wzniesiona wg projektu samego Napoleona
• zadaniem twierdzy była osłona ziem Księstwa Warszawskiego przed ofensywą wojsk rosyjskich
• 1813 r. - oblężenie twierdzy i zdobycie przez wojska rosyjskie
• 1830 r. - zajęcie twierdzy przez Polaków podczas powstania listopadowego
• 1831 r. - zajęcie twierdzy przez armię rosyjską

Okres carski
• 1832r. - 1841r. - pierwszy etap budowy rosyjskiej twierdzy NOVOGIEORGIEWSK
• modernizacja bram w obwarowaniu wewnętrznym (Brama Północy) i budowa nowych bram w nasypach wałów ziemnych
• na placach broni wzniesiono dwukondygnacyjne półokrągłe redity
• budowa dwóch działobitni przed zachodnim fortem - działobitnia Dehna i działobitnia na skarpie (Elewator)
• przekształcono fortyfikacje zewnętrzne - zamknięto obwód obronny - połączono trzy korony, w przedpolu umieszczono lunety,
• 1832r. - 1844r. - budowa koszar o długości 2,3 km - najdłuższe koszary w Europie
• 1883r. - 1888 r. - budowa fortów artyleryjskich nowej twierdzy pierścieniowej
• przełom XIX / XX - modernizacja umocnień (elementy betonowe) oraz plany stworzenia systemu rozproszonego
• 1915 r. - zajęcie twierdzy przez wojska niemieckie

XX-lecie międzywojenne
• 1920 r. - odparcie ataku wojsk bolszewickich przez wojsko polskie
• 1939 r. - budowa bojowych schronów żelbetonowych
• 1939 r. wrzesień - zdobycie twierdzy przez armię niemiecką

stats Created by: OSTRE STUDIO
Twierdza Modlin