I Ogólnopolska Giełda Dla Kolekcjonerów i Miłośników militarii

 

12 listopada 2005 roku odbyłasię I Ogólnopolska Giełda Kolekcjonerska Militariów
Przez dwa dni teren dawnej carskiej działobitni oraz XIX wiecznych budynków elewatora i młyna zbożowego zamienił się w targ militariów i staroci. Giełda była pretekstem, by znów w Modlinie mogli się spotkać pasjonaci pojazdów wojskowych, umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia. Targi przyciągnęły wiele osób, które zainteresowane były nie tylko ekspozycjami handlowymi, które często wyglądały jak małe muzea ale swoją uwagę zwracały również na budynki, które na trwałe wpisały się w obraz polskiej kinematografii dzięki filmowi C.K Dezerterzy. Poza ekspozycjami handlowymi wewnątrz budynków zainteresowanie budziły także stoiska z kołowymi pojazdami ciężkimi i częściami do motocykli. Jednym z najważniejszych wydarzeń 11 listopada było otwarcie wystawy O Polskę Niepodległą oraz spotkanie autorskie z prof. Pawłem Wieczorkiewiczem oraz dr. Cezarym Chlebowskim, którzy zostali mile zaskoczeni ciepłym i serdecznym przyjęciem, jakie zgotowali im uczestnicy Giełdy. Głównym tematem spotkania poza omówieniem najnowszych publikacji z zakresu historii politycznej i historii wojskowości ,autorstwa wyżej wymienionych Panów, była dyskusja dotycząca kultywowania tradycji oręża polskiego i europejskiego, znaczenia takich spotkań edukacyjnych dla młodzieży oraz możliwości wymiany poglądów i wiedzy poszczególnych pasjonatów. Kolejny dzień imprezy ,mimo że nieco pochmurny i deszczowy był dniem Rekonstrukcji Historycznych. 12 listopada doszło do bardzo ważnego spotkania, na którym przedstawiciele wielu Grup Rekonstrukcji Historycznej obecni w Twierdzy Modlin mogli wypowiedzieć się na tematy związane ze swoją pasją. Po wielu godzinach burzliwych dyskusji doszło do porozumienia. Utworzono Centrum Rekonstrukcji Historycznych w Twierdzy Modlin ,nazwane roboczo Grupa Modlin. Jako pierwsi swój akces złożyli członkowie GRH Żelazny Orzeł oraz RECON 29 i Malina Krasnaja, jak również kilku kolegów dotychczas nie zrzeszonych w GRH. Podczas trwania całej imprezy zorganizowano wycieczki po Modlinie zabytkowymi pojazdami Opel Blitz. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom, jakie odbyło się w Modlinie, będziemy mogli przyczynić się do szerzenia szeroko pojętej kultury militarnej i edukacji, co w przypadku spotkań z żywą historią z czasem przynosi zamierzone efekty.

Skontaktuj się z nami