IV Szturm Berlina: “Kierunek Berlin”

 

1 MAJA
9.00 – Otwarcie punktu rejestracyjno-informacyjnego w budynku # 98 ( Młyn )
9.00 – Otwarcie bram dla zwiedzających
* Otwarcie giełdy militariów
* Otwarcie podziemnego przejścia dla zwiedzających
* Przybycie oraz zakwaterowanie uczestników
* Przygotowywanie dioram, budowa linii i umocnień.
21.00 Zamknięcie terenu.

2 MAJA
9.00 – Otwarcie punktu rejestracyjno-informacyjnego w budynku #98 ( Młyn )
9.00 – Otwarcie bram dla zwiedzających
* Otwarcie giełdy militariów
* Otwarcie podziemnego przejścia dla zwiedzających
* Otwarcie muzeum
* Przygotowanie dioram, budowa umocnień.
12.00 – Rekonesans Szefów Grup na polu bitwy oraz narada w sprawie rozdziału stanowisk i broni. Ostatnie uwagi do scenariusza.
18.00 – Próba przed inscenizacją ( wszyscy uczestnicy inscenizacji )
21.00 – Zamknięcie terenu

3 MAJA
9.00 – Otwarcie punktu rejestracyjnego-informacyjnego w budynku #98 ( Młyn )
9.00 – Otwarcie bram dla zwiedzających
* Otwarcie giełdy militariów
* Otwarcie podziemnego przejścia dla zwiedzających
10.00 – Generalna próba przed inscenizacją ( wszyscy uczestnicy )
* Wydawanie broni. 13.00 Główna inscenizacja ( „Kierunek Berlin 1945-2009″ )

DODATKOWE INFORMACJE:
Wejście dla zwiedzających przez poternę ( brama naprzeciwko wieży tatarskiej ).
Wjazd samochodów osób handlujących przez główną bramę.
Wjazd rekonstruktorów przez parking górny ( naprzeciwko działobitni gen. Dehna ).
Tam też po rozpakowaniu muszą stanąć samochody. Wszystkie drogi na terenie Fundacji są drogami ewakuacyjnymi, zabrania się parkować na nich samochody!
Zalecenia te związane są z wolnym przejazdem karetki oraz samochodów Policji.
Prasa etc… bez wcześniejszej akredytacji nie ma wyznaczonych miejsc.

W tym roku pokaz batalistyczny pokaże ciężkie walki jakie toczyła 2 Armia Wojska Polskiego z oddziałami niemieckimi idącymi na odsiecz okrążonej stolicy III Rzeszy. Wzięła ona udział w operacji Berlińskiej bardziej znanej jako operacja łużycka. Historia 2 Armii WP jest mało znana szerokiej publiczności. Należy przypomnieć, że żołnierze ci wywodzili się z poboru z terenów wyzwolonych i w dużym procencie mieli za sobą walkę z okupantem w szeregach Armii Krajowej. Dotychczas nikt nie poruszał tego ciekawego tematu, który doskonale wpisuje się w scenariusze naszych cyklicznych przedstawień. Z uwagi na duże zainteresowanie środowisk rekonstrukcyjnych z całej Polski postanowiliśmy kontynuować naszą serię o IV edycję inscenizacji historycznej. Zmieniamy też diametralnie scenariusz pokazu. W zamierzeniach pokaz miał być organizowany cyklicznie. Miało to na celu poprawianie błędów organizacyjnych oraz dać możliwość ewolucji scenariusza. W tworzeniu scenariusza zaangażowało się wielu rekonstruktorów z całej Polski. Dzięki temu impreza lokalna przeobraziła się w pokaz ogólnopolski gromadzący wiele profesjonalnych Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz właścicieli pojazdów wojskowych w tym sprzętu ciężkiego. Impreza ta daje możliwość zaprezentowania oraz pochwalenia się zbiorami. W tej edycji po raz kolejny rozbudowano wiele epizodów oraz dodano nowe jak przedstawienie życia żołnierskiego na linii frontu (czas trwania 3 dni!). Rozbudowujemy element „ludności cywilnej”, scenografię oraz służby medyczne i potyczki nocne. Przewidzieliśmy udział wielu pojazdów militarnych odpowiadających realiom z końca 2 Wojny Światowej. Pokaz budzi ogromne zainteresowanie środowisk rekonstrukcyjnych, wstępne zgłoszenia pojawiły się już na początku stycznia 2009 r. Dodatkowym atutem imprez cyklicznych jest promocja miejsc w których się odbywają. Zainteresowanie widzów również przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. II i III edycja zgromadziły po ponad 7000 widzów każda (dane pochodzą od Policji). Wszystko wskazuje, że w tym roku jeszcze poprawimy ten wynik. Jednorazowe inscenizacje nie zapewnią satysfakcji rekonstruktorom ani publiczności. Dzięki cyklicznym imprezom zdobyliśmy liczną rzeszę zwolenników. Dzięki tym pokazom ożywiliśmy teren wspaniałego zabytku architektury militarnej jakim jest Twierdza Modlin. W naszych opracowaniach nie ma żadnego plagiatu. Wszystkie szczegóły scenariusza zostały zaplanowane pod kątem nowatorskim. Dotychczas nikt jeszcze tych epizodów nie wymyślił i nie realizował. Autorem scenariusza jest „sztab” zorganizowany przy Fundacji „Park Militarny Twierdzy Modlin” Scenariusz powstał na podstawie pomysłu Andrzeja Skolika. Z uwagi na duży obszar „pola bitwy” przewidzieliśmy specjalne sektory dla publiczności z łatwą komunikacją. Służby nadzorujące niebawem zaczną być przeszkalane pod kątem obsługi widowni.

Skontaktuj się z nami