Najważniejsze wydarzenia z historii Twierdzy Modlin.

USYTUOWANIE

Walory obronne i taktyczne miejsca: Modlin położony jest u zbiegu Wisły, Narwi i Wkry. Po raz pierwszy walory te docenił już Król Szwedzki Karol Gustaw w 1655 roku – zakładając w Modlinie oszańcowany obóz warowny

HISTORIA

Okres wojen napoleońskich

 • 1806 r. – Napoleon wydaje rozkaz umocnienia przyczółków zabezpieczających mosty na Wiśle
 • pierwsze umocnienia drewniano-ziemne,
 • 1807-1812 r. – budowa wewnętrznego obwarowania (twierdza bastionowa), trzech wysuniętych koron (nieukończonych) oraz umocnień na przedmieściach: kazuńskim, nowodworskim i Wyspie Szwedzkiej
 • Reduta Napoleona – wzniesiona wg projektu samego Napoleona
 • zadaniem twierdzy była osłona ziem Księstwa Warszawskiego przed ofensywą wojsk rosyjskich
 • 1813 r. – oblężenie twierdzy i zdobycie przez wojska rosyjskie
 • 1830 r. – zajęcie twierdzy przez Polaków podczas powstania listopadowego
 • 1831 r. – zajęcie twierdzy przez armię rosyjską

Okres carski

 • 1832r. – 1841r. – pierwszy etap budowy rosyjskiej twierdzy NOVOGIEORGIEWSK
 • modernizacja bram w obwarowaniu wewnętrznym (Brama Północy) i budowa nowych bram w nasypach wałów ziemnych
 • na placach broni wzniesiono dwukondygnacyjne półokrągłe redity
 • budowa dwóch działobitni przed zachodnim fortem – działobitnia Dehna i działobitnia na skarpie (Elewator)
 • przekształcono fortyfikacje zewnętrzne – zamknięto obwód obronny – połączono trzy korony, w przedpolu umieszczono lunety,
 • 1832r. – 1844r. – budowa koszar o długości 2,3 km – najdłuższe koszary w Europie
 • 1883r. – 1888 r. – budowa fortów artyleryjskich nowej twierdzy pierścieniowej
 • przełom XIX / XX – modernizacja umocnień (elementy betonowe) oraz plany stworzenia systemu rozproszonego
 • 1915 r. – zajęcie twierdzy przez wojska niemieckie

XX-lecie międzywojenne

 • 1920 r. – odparcie ataku wojsk bolszewickich przez wojsko polskie
 • 1939 r. – budowa bojowych schronów żelbetonowych
 • 1939 r. wrzesień – zdobycie twierdzy przez armię niemiecką
Skontaktuj się z nami